Erkend bemiddelaar familiezaken

Wat is bemiddeling

In conflictsituaties kan het moeilijk zijn om elkaar tegemoet te komen. Met de hulp van een bemiddelaar wordt een dialoog opgestart. Deze bemiddelaar treedt op als neutrale derde persoon en begeleidt de partijen om samen tot een gezamenlijke oplossing of compromis te komen.

Waarom een bemiddelaar inschakelen

Bemiddeling is een manier om lange en dure juridische procedures te vermijden. Bemiddeling is namelijk vaak goedkoper dan gerechtelijke procedures en wordt doorgaans veel sneller afgerond op vrijwillige basis en via gerechtelijke weg.

Bij een bemiddeling zijn alle partijen volledig geïnformeerd en heeft iedereen inspraak in de uitkomst. Bemiddeling gebeurt meestal op vrijwillige basis en is volledig vertrouwelijk.

Advocaat Ramakers

Els Ramakers is een erkend bemiddelaar in familiezaken. Ze is actief in de regio van Sint-Truiden in Limburg. Als bemiddelaar kan ze u begeleiden als neutrale derde partij bij bijvoorbeeld een echtscheiding of de regeling van financiën voor uw kinderen.

Contacteer Els Ramakers om uw situatie te bespreken.